Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 49/15 — Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach. …Domu Samopomocy w Niepołomicach. Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach. 19 0 0 2 0 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 413/17 — Nadanie Statutu Miejsko — Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. …Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. Zmiana uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r […] w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 413/17 UCHWAŁA NR XXIX/413/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach […] z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. Nadanie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 20 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 66/15 — Udzielenie pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. …66/15 Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Udzielenie pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 19 bezpieczeństwo ochrona…
bezpieczeństwo policja
4. Sesja nr 35 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 35/491 — Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. …35/491 Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. 19 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 32 z dnia
2017-06-29
Uchwała nr 32/474 — rozpatrzenie skargi na dyrektora Miejsko — Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. …w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. rozpatrzenie skargi na dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. pomoc społeczna […] pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 15/2018 — Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat. …odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat. pomoc społeczna niepełnosprawni seniorzy pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
niepełnosprawni pomoc społeczna seniorzy
7. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 16/2018 — Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. …w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, która to pomoc realizowana jest w ramach zadań własnych Gminy Niepołomice. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności […] w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, która to pomoc realizowana jest w ramach zadań własnych Gminy Niepołomice. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za […] pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. pomoc społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
8. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-27
Uchwała nr 43/2019 — Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego, gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 "Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy Niepołomice". …w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 "Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy Niepołomice". pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
9. Sesja nr 8 z dnia
2019-05-29
Uchwała nr 80/2019 — Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wielickiego. …80/2019 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wielickiego. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wielickiego. 80/2019 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wielickiego. Uchwała w sprawie […] udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wielickiego. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-27
Uchwała nr 97/2019 — Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. …97/2019 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. 97/2019 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. Uchwała w sprawie […] udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …zł za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych), podwyższono również kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej. Uchwałę dotyczącą odpłatności za korzystanie przez mieszkańców gminy z Dziennego Domu Pomocy w Staniątkach. Odpłatność […] przy założeniu, że wysokość opłaty nie przekroczy 200 zł. Uchwałę ustalającą zasady zwrotu środków z pomocy społecznej przyznanych osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Uchwałę Uchwałę dotyczącą zamiany nieruchomości gruntowej w…
2. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …radiowozu dla komisariatu w Niepołomicach. 3. Przystąpienia do realizacji projektu" Aktywni - Niepołomice" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt polega na aktywizacji społeczno-zawodowej 66 osób z terenu gminy Niepołomice. 4. W…
3. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …w Staniątkach przechodzi w ręce stowarzyszenia "Pomóc Bliźniemu". Jest to stowarzyszenie prowadzące Dom Pomocy Społecznej i Dom Dziennego Pobytu w Staniątkach. Następnym punktem sesji były pytanie radnych. Radny Janusz Szczurek zapytał…
4. Relacja z 8. sesji Rady Miejskiej 2019-06-03 …miała miejsce 8. sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji przedstawione zostały informacje nt. działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) oraz Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MGKRPA). Odnośniki do sprawozdań dostępne są…
5. Radni poparli działania antysmogowe w gminie 2019-05-29 …rzecz poprawy powietrza może przynieść wymierny efekt edukacyjny. Warto również zaplanować: - działania mające na celu pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu dotacji na wymianę kotłów, - utworzenie programów osłonowych dla os…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników