Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 413/17 — Nadanie Statutu Miejsko — Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. …Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. Zmiana uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w […] sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 413/17 UCHWAŁA NR XXIX/413/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z […] dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. Nadanie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 20 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 16/2018 — Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. …Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. pomoc społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 49/15 — Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach. …Samopomocy w Niepołomicach. Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach. 19 0 0 2 0 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 15/2018 — Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat. …za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat. pomoc społeczna niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin seniorzy…
niepełnosprawni pomoc społeczna seniorzy
5. Sesja nr 32 z dnia
2017-06-29
Uchwała nr 32/474 — rozpatrzenie skargi na dyrektora Miejsko — Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. …Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. rozpatrzenie skargi na dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. pomoc społeczna […] pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …Zwiększenia na wydatkach: modernizacja dróg gminnych - 400 tys. zł, zakup domu na Boryczowie na cele społeczne - 200 tys. zł w 2018 r. + 300 tys. zł w 2019 r. , zwiększenie na administrację - 200 tys […] dla komisariatu w Niepołomicach. 3. Przystąpienia do realizacji projektu" Aktywni - Niepołomice" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt polega na aktywizacji społeczno-zawodowej 66 osób z terenu gminy Niepołomice. 4. W sprawie…
2. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …zł za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych), podwyższono również kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej. Uchwałę dotyczącą odpłatności za korzystanie przez mieszkańców gminy z Dziennego Domu Pomocy w Staniątkach. Odpłatność […] założeniu, że wysokość opłaty nie przekroczy 200 zł. Uchwałę ustalającą zasady zwrotu środków z pomocy społecznej przyznanych osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Uchwałę Uchwałę dotyczącą zamiany nieruchomości gruntowej w Suchorabie…
3. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …Staniątkach przechodzi w ręce stowarzyszenia "Pomóc Bliźniemu". Jest to stowarzyszenie prowadzące Dom Pomocy Społecznej i Dom Dziennego Pobytu w Staniątkach. Następnym punktem sesji były pytanie radnych. Radny Janusz Szczurek zapytał o…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników