Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 408/17 — Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice. …sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma terenie Gminy Niepołomice”. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma terenie Gminy Niepołomice. UCHWAŁA NR XXIX/408/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca […] r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie […] gminy Niepołomice”. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice. 408/17 19 1 woda i ścieki
woda i ścieki
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 409/17 — Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Wodociągi Niepołomice sp. z o.o. na lata 2017 – 2018 …wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Wodociągi Niepołomice sp. z o.o. na lata 2017 – 2018 18 2 woda i ścieki
woda i ścieki
3. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 73/15 — Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Niepołomice Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach na lata 2015 – 2016 …kanalizacyjnych Wodociągów Niepołomice Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach na lata 2015 – 2016 20 woda i ścieki
woda i ścieki
4. Sesja nr 31 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 31/442 — Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.” …z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia „Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Niepołomice na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca […] ścieków na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.” woda i ścieki 17 0 1 0 woda i ścieki
woda i ścieki
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 72/15 — Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. …. Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 14 3 3 woda i ścieki
woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników