Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 18 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-09
Uchwała nr 25/2019 — Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot z wyłączeniem obszaru "Chobot-Polana". …sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot z wyłączeniem obszaru "Chobot-Polana". zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-09
Uchwała nr 23/2019 — Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru "Wola Zabierzowska I". …sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru "Wola Zabierzowska I". zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 106/15 — Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I” — w zakresie obszaru części działki nr 776/6 w miejscowości Wola Batorska …miejscowości „Wola Batorska I” - w zakresie obszaru części działki nr 776/6 w miejscowości Wola Batorska 21 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 33/15 — Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla obszarów „Zabierzów Bocheński II”). …planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla obszarów „Zabierzów Bocheński II”). 21 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-12-29
Projekt uchwały nr 543 — Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów w gminie Niepołomice. …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów w gminie Niepołomice. zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 30/15 — Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Staniątki. …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Staniątki. 21 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 32/15 — Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (dla obszarów „Wola Batorska II”). …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (dla obszarów „Wola Batorska II”). zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 83/15 — Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Zabierzów Bocheński I” — w zakresie części działki ewidencyjnej nr 1461 w Zabierzowie Bocheńskim …miejscowości „Zabierzów Bocheński I” - w zakresie części działki ewidencyjnej nr 1461 w Zabierzowie Bocheńskim 19 1 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 80/15 — Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w zakresie obszaru „Nakielec” w Podłężu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w zakresie obszaru „Nakielec” w Podłężu 20 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-09
Uchwała nr 24/2019 — Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru "Zabierzów Bocheński I". …sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru "Zabierzów Bocheński I". zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników