Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 32/15 — Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (dla obszarów „Wola Batorska II”). …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (dla obszarów „Wola Batorska II”). zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 81/15 — Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej -w zakresie obszaru w okolicy ulicy Fabrycznej i ulicy Ogrodowej w Niepołomicach …Przemysłowej -w zakresie obszaru w okolicy ulicy Fabrycznej i ulicy Ogrodowej w Niepołomicach 17 2 1 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 29/15 — Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej dla obszaru przy ul. Grabskiej w Niepołomicach. zagospodarowania przestrzennego na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej dla obszaru przy ul. Grabskiej w Niepołomicach. 20 1 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 54/15 — Zmiana uchwały Nr XL/575/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. …sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. mapa zmian 19 0 0 2 0 nieruchomości głównie mieszkania, grunty zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
nieruchomości zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 30/15 — Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Staniątki. …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Staniątki. 21 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 83/15 — Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Zabierzów Bocheński I” — w zakresie części działki ewidencyjnej nr 1461 w Zabierzowie Bocheńskim …miejscowości „Zabierzów Bocheński I” - w zakresie części działki ewidencyjnej nr 1461 w Zabierzowie Bocheńskim 19 1 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 34/15 — Przystępienie sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice, dla obszarów „ Wola Zabierzowska II”. …planu zagospodarowania przestrzennego. Przystępienie sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice, dla obszarów „ Wola Zabierzowska II”. zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 33/15 — Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla obszarów „Zabierzów Bocheński II”). …planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla obszarów „Zabierzów Bocheński II”). 21 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 31/15 — Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Podłęże. …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Podłęże. 21 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 80/15 — Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w zakresie obszaru „Nakielec” w Podłężu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w zakresie obszaru „Nakielec” w Podłężu 20 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników