Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 50/15 — Przystąpienie przez gminę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. …Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. projekt statutu LGD 19 0 0 2 0 dotacje organizacje pozarządowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne przedsiębiorcy…
dotacje organizacje pozarządowe przedsiębiorcy współpraca regionalna
2. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 35/15 — Wyrażenie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Niepołomice. …Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Niepołomice. Załącznik 1 Załącznik 2 35/15 21 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
3. Sesja nr nr 2 z dnia
2018-12-11
Uchwała nr 3/2018 — Uchwała w sprawie przystąpienia przez gminę Niepołomice do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. …Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. Uchwała w sprawie przystąpienia przez gminę Niepołomice do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
4. Sesja nr nr 6 z dnia
2019-03-27
Uchwała nr 38/2019 — Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Niepołomice w Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Vigonovo we Włoszech. …38/2019 Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Niepołomice w Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Vigonovo we Włoszech. Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Niepołomice w Rzeczypospolitej […] a Gminą Vigonovo we Włoszech. Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Niepołomice w Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Vigonovo we Włoszech. współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
5. Sesja nr nr 6 z dnia
2019-03-27
Uchwała nr 44/2019 — Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. …sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
6. Sesja nr nr 11 z dnia
2019-10-11
Uchwała nr XI/132/2019 — w sprawie wystąpienia gminy Niepołomice ze stowarzyszenia "Unia Miasteczek Polskich". …Niepołomice ze stowarzyszenia "Unia Miasteczek Polskich". w sprawie wystąpienia gminy Niepołomice ze stowarzyszenia "Unia Miasteczek Polskich". współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
7. Sesja nr nr 38 z dnia
2021-09-09
Uchwała nr XXXVIII/452/21 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Kłaj. …z gminą Kłaj. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Kłaj. 20 1 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
8. Sesja nr nr 39 z dnia
2021-10-07
Uchwała nr XXXIX/469/21 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Małopolskim – Zarządem Województwa Małopolskiego. …Małopolskiego. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Małopolskim – Zarządem Województwa Małopolskiego. 19 2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
9. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XVLII/641/22 — w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Kłaj. …z gminą Kłaj. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Kłaj. 18 2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
10. Sesja nr nr 24 z dnia
2020-12-17
Uchwała nr XXIV/304a/2020 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Kłaj. …gminą Kłaj. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Kłaj. XXIV/304a/2020 17 4 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników