Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 47
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 54/15 — Zmiana uchwały Nr XL/575/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. zagospodarowania przestrzennego. Zmiana uchwały Nr XL/575/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. mapa zmian 19 0 0 2 0 zagospodarowanie przestrzeni głównie…
nieruchomości zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 55/15 — Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów przyjętego Uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005 r. — dla terenu położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964 …VII/55/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów przyjętego […] Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów przyjętego […] Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964 15 3 1 2 0 inwestycje zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
inwestycje zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 29/15 — Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej dla obszaru przy ul. Grabskiej w Niepołomicach. …przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej dla obszaru przy ul. Grabskiej w Niepołomicach. 20 1 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 30/15 — Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Staniątki. …roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Staniątki. 21 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 31/15 — Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Podłęże. …roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Podłęże. 21 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 32/15 — Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (dla obszarów „Wola Batorska II”). …roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (dla obszarów „Wola Batorska II”). zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 33/15 — Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla obszarów „Zabierzów Bocheński II”). …roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla obszarów „Zabierzów Bocheński II”). 21 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 34/15 — Przystępienie sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice, dla obszarów „ Wola Zabierzowska II”. …roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystępienie sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice, dla obszarów „ Wola Zabierzowska II”. zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 80/15 — Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w zakresie obszaru „Nakielec” w Podłężu …zakresie obszaru „Nakielec” w Podłężu Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w zakresie obszaru „Nakielec” w Podłężu 20 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 81/15 — Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej -w zakresie obszaru w okolicy ulicy Fabrycznej i ulicy Ogrodowej w Niepołomicach …Niepołomicach Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej -w zakresie obszaru w okolicy ulicy Fabrycznej i ulicy Ogrodowej w Niepołomicach 17 2 1 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników