Wyniki wyszukiwania dla tagu: przedsiębiorcy

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 50/15 — Przystąpienie przez gminę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. …LGD 19 0 0 2 0 dotacje organizacje pozarządowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne przedsiębiorcy
dotacje organizacje pozarządowe przedsiębiorcy współpraca regionalna
2. Sesja nr nr 41 z dnia
2021-12-23
Uchwała nr XLI/525/21 — wyrażenia intencji przystąpienia przez gminę Niepołomice do projektu pilotażowego pod nazwą „Ja w przemyśle”. …Ja w przemyśle”. wyrażenia intencji przystąpienia przez gminę Niepołomice do projektu pilotażowego pod nazwą „Ja w przemyśle”. przedsiębiorcy 19 1 przedsiębiorcy
przedsiębiorcy
3. Sesja nr nr 58 z dnia
2023-05-11
Uchwała nr LIX/781/23 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Niepołomice …LIX/781/23 w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu […] nieczystości ciekłych na terenie gminy Niepołomice w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach…
woda i ścieki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników