Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezpieczeństwo

Uchwały

Wyniki 1–10 z 23
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 397/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. …Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. dotacje bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo dotacje
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 398/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. …Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. 20 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dotacje…
bezpieczeństwo dotacje
3. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 399/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. …dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. 20 dotacje bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo dotacje
4. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 400/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. …dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dotacje…
bezpieczeństwo dotacje
5. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 401/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniątkach. …Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniątkach. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniątkach. 401/17 20 dotacje bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo dotacje
6. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 402/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie. …dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie. 20 dotacje bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo dotacje
7. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 403/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowcu. …celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowcu. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowcu. 20 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dotacje…
bezpieczeństwo dotacje
8. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 404/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomirogu. …dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomirogu. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomirogu. 20 dotacje bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo dotacje
9. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 411/17 — Powołanie zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych kadencji 2016-2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. …na ławników sądowych kadencji 2016-2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. 20 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
10. Sesja nr nr 8 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 66/15 — Udzielenie pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. …udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Udzielenie pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 19 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring policja policja…
bezpieczeństwo policja
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 57. sesji Rady Miejskiej 2023-04-27 …Niepołomicach. Podczas sesji przedstawione były sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, komisariatu Policji oraz pełnomocnika burmistrza ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Straż Miejska w Niepołomicach pracuje w systemie dwuzmianowym w godzinach od 8:00 do […] prowadzone są szkolenia kontrwywiadowcze dla policji. Odpowiedź: Nie są prowadzone takie szkolenia. Jerzy Groński, pełnomocnik burmistrza ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego podziękował radnym za pomoc w działaniach związanych z kryzysem migracyjnym wywołanym wojną w Ukrainie…
2. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …budowę chodników w kontekście oczekiwań mieszkańców, rosnącego natężenia ruchu samochodowego oraz wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa to zdecydowanie za mało. Zawnioskował o podjęcie działań w celu pozyskania środków na modernizację dr […] z budżetu gminy na budowę oświetlenia stadionu klubu MKS Puszcza, zwłaszcza w kontekście niskiej kwoty na poprawę bezpieczeństwa na drogach, jest nieco kontrowersyjne. Radny Wit Ślusarczyk, Przewodniczący Komisji Budżetu zwrócił uwagę, że wykonanie […] bardzo emocjonalnym wystąpieniu zwrócił uwagę, że nie udało się zrealizować żadnych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na osiedlu Jazy II. Poinformował, że deweloperzy na osiedlu zniszczyli pobocza dróg, piesi mają problemy…
3. Relacja z 42. sesji Rady Miejskiej 2022-02-24 …spraw urzędowych, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, utrzymaniu porządku w domu, zapewnienie seniorom „opasek bezpieczeństwa”. „Korpus Wsparcia Seniorów Gminy Niepołomice na rok 2022” - https://niepolomice.esesja.pl/zalaczniki/170266/2022-02-14-program-oslonowy_1626228.pdf 👉 Dokonano…
4. Relacja z 9. sesji Rady Miejskiej 2019-06-28 …działalności spółki Wodociągi Niepołomice. Radni Edward Wnęk i Adam Suślik zgłosili, że trzeba zadbać o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Radny Andrzej Gąsłowski zaproponował, żeby w raporcie znalazły się informacje o sukcesach w obszarze edukacji gminnej…
5. Relacja z 12. sesji Rady Miejskiej 2019-10-29 …prowadzone były opryski, otwarcie ogrodów mogłoby być niebezpieczne dla zwierząt. Radny Krzysztof Sondel poruszył kwestię BEZPIECZEŃSTWA W OKOLICY RYNKU. Zwrócił m.in. uwagę, że przejścia dla pieszych nie są oznaczone oraz oświetlone…
6. Relacja z 21. sesji Rady Miejskiej 2020-08-27 …Zajmiemy się tym problemem. Radna Zuzanna Polańska poprosiła o wsparcie przez burmistrza radnych we wniosku o poprawę bezpieczeństwa na drodze 964, ul. Kościuszki, tj. zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych koło przedszkola. Odpowiedź: Poprę […] pojazdów. Tymczasem w zakresie infrastruktury zrobiono niewiele. Jego zdaniem gmina musi zacząć projektowanie i poprawianie bezpieczeństwa na drogach. Ponadto jego zdaniem, należy przemyśleć system udzielania 70-proc. bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Należy…
7. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2022-09-08 …budynek podstacji PKP, który gmina niedawno otrzymała od PKP. Ogrodzenie budynku zostało wyburzone, ponieważ zagrażało bezpieczeństwu. Nie ma jeszcze pomysłu na zagospodarowanie budynku przez gminę. PODJĘTO UCHWAŁY DOTYCZĄCE: Zmiany uchwały budżetowej. Dochody…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników