Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 408/17 — Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice. …Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma terenie Gminy Niepołomice”. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma terenie Gminy Niepołomice. UCHWAŁA NR XXIX/408/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z […] dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie […] gminy Niepołomice”. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice. 408/17 19 1 woda i ścieki
woda i ścieki
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 409/17 — Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Wodociągi Niepołomice sp. z o.o. na lata 2017 – 2018 …urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Wodociągi Niepołomice sp. z o.o. na lata 2017 – 2018 18 2 woda i ścieki
woda i ścieki
3. Sesja nr nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 72/15 — Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. …Niepołomicach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 14 3 3 woda i ścieki
woda i ścieki
4. Sesja nr nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 73/15 — Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Niepołomice Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach na lata 2015 – 2016 …urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Niepołomice Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach na lata 2015 – 2016 20 woda i ścieki
woda i ścieki
5. Sesja nr 31 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 31/442 — Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.” …Niepołomicach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia „Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Niepołomice na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia […] czerwca 2018 r.” Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie […] ścieków na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.” woda i ścieki 17 0 1 0 woda i ścieki
woda i ścieki
6. Sesja nr nr 8 z dnia
2019-05-29
Uchwała nr VIII/81/2019 — Uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice. …VIII/81/2019 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice. VIII/81/2019 Podjęcie […] uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków […] na terenie gminy Niepołomice. Uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice. woda i ścieki
woda i ścieki
7. Sesja nr nr 38 z dnia
2021-09-09
Uchwała nr XXXVIII/454/21 — w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. …XXXVIII/454/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice oraz przekazania go do […] zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice oraz […] przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 20 1 woda i ścieki
woda i ścieki
8. Sesja nr nr 40 z dnia
2021-11-23
Uchwała nr XL/493/21 — w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice. …XL/493/21 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice […] w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice. 17 4 woda i ścieki
woda i ścieki
9. Sesja nr nr 45 z dnia
2022-06-14
Uchwała nr XLV/601/22 — uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Infrastruktury Niepołomice sp. z o.o. na lata 2022 – 2025.” …i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Infrastruktury Niepołomice sp. z o.o. na lata 2022 – 2025.” 21 woda i ścieki
woda i ścieki
10. Sesja nr nr 56 z dnia
2023-03-30
Uchwała nr LVI/744/23 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Niepołomice w 2023 roku oraz określenia sezonu kąpielowego …gminy Niepołomice w 2023 roku oraz określenia sezonu kąpielowego 21 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki
środowisko woda i ścieki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …energii. W sprawie przyjęcia Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice. W sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Kwota zaproponowana przez przewodniczącego Rady to…
2. 31. sesja Rady Miejskiej 2017-05-29 …w związku z inwestycjami drogowymi,     - zmiany „Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Niepołomice na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do […] dnia 30 czerwca 2018 r.”  Projekt tej uchwały zawiera m.in. podwyżkę  opłat za wodę i ścieki. Obecna stawka to 4 zł brutto za m3 wody oraz 5,18 zł brutto za…
3. Relacja z 21. sesji Rady Miejskiej 2020-08-27 …dofinansowanie przez województwo małopolskie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zabierzowie Bocheńskim. Szacunkowy koszt przebudowy: 4 mln zł. Przeprowadzone zostały dodatkowe badania jakości wody w gminie Niepołomice. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i…
4. Relacja z 27. sesji Rady Miejskiej 2021-01-21 …na lata 2021-2024”. WODA: Plan zakłada m.in. kontynuację budowy zbiornika sieciowego w Podłężu oraz dwóch zbiorników sieciowych w Zagórzu, budowę stacji uzdatniania wody wraz z podziemnym ujęciem przy […] lewska, rozbudowę stacji uzdatniania wody w Podłężu. Realizacja tych zadań zapewni pełne zabezpieczenie wody w sieci. Aktualne braki (około 0,3%) uzupełniane są płatnym poborem wody z sieci Krakowa. ŚCIEKI: Dokończenie budowy oczyszczalni ściek
5. Relacja z 36. sesji Rady Miejskiej 2021-08-24 …dzkiego Sądu Administracyjnego. Więcej informacji można przeczytać tutaj: https://dziennikpolski24.pl/niepolomice.../ar/c1-15771756 Od września zapłacimy więcej za wodę i ścieki. Ceny wzrosną o około 10%. Więcej informacji można przeczytać tutaj: https://www.niepolomice.eu/.../zmiana-taryfy-za-wode-i.../ Z dobrych…
6. Relacja z 45. sesji Rady Miejskiej 2022-06-14 …produkowanej przez spółkę wody jest dostarczana do mieszkańców, 30% do przemysłu, 1% woda na potrzeby hurtowe. Ceny wody (4,74 zł) i ścieków (6,53 zł) dla mieszkańc…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników