Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 86
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 26/363 — Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016 …Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016 Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016 18 4 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr nr 2 z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 3/14 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 …Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr nr 3 z dnia
2014-12-15
Uchwała nr 7/14 — Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 …Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 18 2 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr nr 3 z dnia
2014-12-15
Uchwała nr 8/14 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 …na lata 2014–2025 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 18 2 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 10/14 — zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 …Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 17 3 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 11/14 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014- 2025. …lata 2014- 2025. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014- 2025. 11/14 17 3 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 13/15 — Uchwalenie budżetu Gminy Niepołomice na rok 2015 …STYCZNIA 2015 R. RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niepołomice na rok 2015 Uchwalenie budżetu Gminy Niepołomice na rok 2015 18 2 1 budżet uchwalenie, zmiany […] wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 14/15 — Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025 …Niepołomice na lata 2015-2025 Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025 18 3 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 21/15 — Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015. …Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015. Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015. 18 3 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 22/15 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025. …Niepołomice na lata 2015-2025. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025. 18 3 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Gospodarki …Ukonstytuowanie się Komisji. Przyjęcie planu pracy na 2015 r. 2015-01-29 Opinia Komisji do projektu budżetu na rok 2015. 2015-03-11 Opinia Komisji do planów zagospodarowania przestrzennego. 2015-04-28 Opłaty za gospodarowanie…
2. Komisja Oświaty i Kultury …Kultury 2014-12-15 Ukonstytuowanie Komisji. Plan pracy Komisji. Plan pracy Komisji 2015-01-27 Analiza projektu budżetu Gminy na 2015 r. Opinia Komisji i zdanie odrębne 2015-02-19 Kryteria naboru do przedszkoli Tadeusz…
3. Komisja Rewizyjna …Wybór v-ce przewodniczącego. Zapoznanie się komisji z uchwałami SOK RIO Ustalenie stanowiska w sprawie przyjęcia budżetu gminy Plan pracy na 2019 r. 2019-02-28 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Niepołomicach w […] roku 2018 2019-05-14 Wybór v-ce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Niepołomice za rok…
4. Komisja Budżetowa …Komisja Budżetowa Do zadań Komisji Budżetowej należy analiza projektu budżetu gminy, jego bieżącej realizacji oraz sprawozdania z jego wykonania. Komisja Budżetowa: Karolina Marzec – przewodnicząca, Marcin Migas Marek Ciastoń, Paweł Lasek, Wojciech Ciastoń…
5. Komisja Gospodarki …przewodniczący, Karolina Marzec, Wojciech Wimmer, Józef Trzos, Stanisław Lebiest. 2018-12-19 Opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Budżet na 2019 r. Plan Pracy Komisji. Ukonstytuowanie się komisji. 2019-01-07 Przystąpienie do sporządzania zmian w…
6. Komisja Oświaty i Kultury …Zuzanna Polańska, Barbara Wdaniec, Małgorzata Juszczyk, Agata Zawadzka, Marta Korabik. 2018-12-27 Ukonstytuowanie komisji, zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2019. 2019-02-25 Przekształcenie SP im. Króla Kazimierza Wielkiego 2019-06-25 Dotacje…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 41
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …w dróg w Woli Batorskiej. Odpowiedź: Takie zgłoszenie pójdzie do ZDW do przyszłorocznego budżetu. Radny Michał Hebda: Czy jest procedura monitoringu przez Referat Drogowy jak wyglądają zniszczenia dróg gminnych […] się już wymusić uzupełnienia asfaltu, prace są zakończone. Może znajdziemy pieniądze na to w przyszłym roku w budżecie gminy. Wystąpię do ZDW czy moglibyśmy to wykonać za nich. Radny Andrzej Gąsłowski: Czy w przyszłym roku…
2. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 Rekordowe wydatki w budżecie gminy na 2019 r. Rosną stawki opłat za korzystanie z DPS w Staniątkach. W dniu 28.12.2018 r. miała miejsce 3. Sesja Rady […] okresie ferii prowadzone będą prace usterkowe. Do końca stycznia prace zostaną zakończone. Radna Marta Korabik – W budżecie na muzeum jest kwota 2,5 mln. Jaka konkretna kwota jest na muzeum? Odpowiedź: Muzeum jest podmiotem […] prowadzącym MCDiS, około 2/3 kwoty to budżet muzeum zamkowego. Radny Michał Hebda – Budynek SP na Jazach budowany był na 6-letni cykl nauki, w ciągu kilku lat zacznie się w niej robić ciasno. Jaka…
3. Relacja z 4. sesji Rady Miejskiej 2019-01-09 …w nie sygnalizował, że nauczyciele planują podjąć akcję strajkową. Kolejne pytanie radnego dotyczyło planu pozyskiwanie pieniędzy z budżetu województwa. Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli chodzi o obecną perspektywę finansową funduszy unijnych, to projekty są…
4. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …pod uchwałę, nie było listy radnych popierających ten wniosek. Biorąc pod uwagę opinię RIO w zakresie wykonania budżetu i sprawozdania z dysponowaniem majątkiem uznałem, że Pański wniosek w dniu dzisiejszym poddam pod głosowaniem w wolnych…
5. 32. sesja Rady Miejskiej 2017-06-29 …Rady Miejskiej w Niepołomicach. Głównym punktem sesji będzie głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad…
6. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …Następnie burmistrz Roman Ptak przedstawił sprawozdanie z prac Urzędu między sesjami: przeprowadzony został przetarg na obsługę bankową budżetu gminy do końca 2021 r., wygrał go Bank Spółdzielczy w Wieliczce (wartość umowy 398 tys […] r. zamknęły się w kwocie 143,7 mln zł. Szczegółowe informacje o zmianach w planie budżetu dostępne są tutaj - https://mamprawowiedziec.pl/file/27343 . Burmistrz zreferował projekt budżetu na 2018 r. Planowane są rekordowe dochody […] g. Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. dostępny jest tutaj - https://mamprawowiedziec.pl/file/27346 . Następnie zdanie na temat budżetu wyraziły Komisje. Radny Adam Suślik, Przewodniczący Komisji Gospodarki zwrócił uwagę, że największy wzrost wydatk…
7. 36. sesja Rady Miejskiej 2017-10-19 …sesja Rady Miejskiej 2017-10-19 Wzrasta deficyt budżetu gminy.  W dniu 19.10.2017 r. odbyła się 36. sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji przyjęto uchwały dotyczące: 1. Zmian w budżecie gminy na 2017 r. W…
8. Relacja z 28. sesji Rady Miejskiej 2021-03-11 …a mostem, realizacja - prawdopodobnie 2022 r. Prace przy budowie obwodnicy realizowane są zgodnie z harmonogramem. PODJĘTE UCHWAŁY BUDŻET GMINY. Dochody: 243 mln zł. Wydatki: 265 mln zł. Deficyt budżetowy: 22 mln zł. PROGRAM OPIEKI NAD…
9. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2019 przyjęty. 2018-03-09 …Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2019 przyjęty. 2018-03-09  Znamy regulamin Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. W dniu 08 marca 2018 r. podczas 41. sesji Rady Miejskiej przyjęty został regulamin Budżetu […] liczbę głosów, jaką musi uzyskać projekt, aby został zakwalifikowany do realizacji. Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego 2019 można znaleźć tutaj - https://niepolomice.budzet-obywatelski.org…
10. Relacja z 7. sesji Rady Miejskiej 2019-05-30 …Relacja z 7. sesji Rady Miejskiej 2019-05-30 Budżet obywatelski zawieszony. W dniu 09.05.2019 r. odbyła się VII sesja Rady Miejskiej - https://www.youtube.com/watch?v=PIlgsk42s9A . Najważniejsze informacje ze sprawozdania Burmistrza z prac między sesjami: - Rozstrzygnięty […] radny Edward Wnęk (24:40). Pytanie radnej Front dotyczyło informacji prasowej, z której wynikało, że Budżet Obywatelski nie będzie już w gminie realizowany, a w zamian BO wprowadzona zostanie Inicjatywa Lokalna. Burmistrz poinformował…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników