Wyniki wyszukiwania dla tagu: komunikacja miejska

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 40 z dnia
2021-11-23
Uchwała nr XL/487/21 — w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/186/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. …składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/186/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i…
odpady
2. Sesja nr nr 41 z dnia
2021-12-23
Uchwała nr XLI/519/21 — w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie gminy Niepołomice. …Niepołomice. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie gminy Niepołomice. komunikacja miejska 19 1 komunikacja miejska
komunikacja miejska
3. Sesja nr nr 41 z dnia
2021-12-23
Uchwała nr XLI/520/21 — utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Niepołomice w 2022 roku. …w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Niepołomice w 2022 roku. komunikacja miejska 19 1 komunikacja miejska
komunikacja miejska
4. Sesja nr nr 41 z dnia
2021-12-23
Uchwała nr XLI/521/21 — wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest gmina Niepołomice. …organizatorem jest gmina Niepołomice. wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest gmina Niepołomice. komunikacja miejska 19 1 komunikacja miejska
komunikacja miejska
5. Sesja nr nr 50 z dnia
2022-11-09
Uchwała nr L/679/22 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/186/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. …o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/186/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia…
odpady
6. Sesja nr nr 52 z dnia
2022-12-29
Uchwała nr LII/702/22 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Niepołomice [w trybie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1343)] – umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego, na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, na terenie gminy Niepołomice, w roku 2023. …transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, na terenie gminy Niepołomice, w roku 2023. 19 2 transport komunikacja miejska
komunikacja miejska transport
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 59. sesji Rady Miejskiej 2023-05-25 …sesji Rady Miejskiej 2023-05-25 Sprawozdanie z działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej RELACJA Z 59. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH W dniu 25 maja 2023 r. odbyła 59. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach […] niepełnosprawnymi, - asystent osoby niepełnosprawnej, np. refundacja asystentom kosztów biletów na wydarzenia kulturalne, przejazdy komunikacją publiczną, - usługi opiekuńcze dla osób 75+. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC URZĘDU MIĘDZY SESJAMI Otwarto postępowanie…
2. Relacja z 28. sesji Rady Miejskiej 2021-03-11 … Relacja z 28. sesji Rady Miejskiej 2021-03-11 W…
3. Relacja z 11. sesji Rady Miejskiej 2019-10-11 …Kolejna część sesji dotyczyła petycji, skarg i wniosków składanych przez mieszkańców do Rady Miejskiej. Rozpatrywane są one przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Stanowisko Komisji przestawił radny Paweł Lasek […] Zapytał się również o ograniczenia w kursach busów. Zwrócił uwagę, że komunikacja publiczna potrzebna jest dzieciom i osobom starszym. Radny nie uzyskał odpowiedzi na pytania, ze względu na nieobecność […] ciła uwagę, że likwidacja Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. nie była poddana pod dyskusję i głosowanie Rady Miejskiej. Paweł Pawłowski…
4. Relacja z 33. sesji Rady Miejskiej 2021-06-24 …Relacja z 33. sesji Rady Miejskiej 2021-06-24 W dniu 24.06.2021 r. odbyła się 33. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI - powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania na modernizację […] Zawadzka poprosiła, żeby Straż Miejska szczególnie w weekendy sprawdzała co się dzieje na obiektach szkolnych, bo odbywają się tam libacje. Odpowiedź: Nie jest możliwe, żeby Straż Miejska pracowała w weekendy. Tam […] to inwestycja priorytetowa, ważniejsze są chodniki i drogi w innych częściach gminy. Radna Karolina Marzec zapytała o komunikację publiczną we wschodniej części gminy. Odpowiedź: Chcielibyśmy uruchomić autobus MPK od Chobotu, decyzja zostanie podjęta po wakacjach…
5. Relacja z 29. sesji Rady Miejskiej 2021-04-22 …BO został zawieszony na rok w związku ze zmianami w prawie. Była umowa ze społeczeństwem i Radą Miejską, że na czas BO wprowadzona zostanie inicjatywa lokalna. Nie widzę potrzeby powielania tego samego zadania. Pomysł podgrzewanej […] badań ankietowych oraz uwagi do projektu. Mieszkańcy za najważniejsze problemy uznali: - zanieczyszczone powietrze (68% ankietowanych), - problemy z komunikacją, stan dróg, - brak chodników, - brak urządzonych terenów zielonych, - niewystarczający dostęp do […] funkcjonowania sklepów alkoholowych w całej gminie oraz o interwencję burmistrza u komendanta policji i straży miejskiej w celu zwiększenia liczby patroli w centrum Niepołomic oraz w okolicy biblioteki i basenu. Petycja została uznana…
6. Relacja z 41. sesji Rady Miejskiej 2021-12-23 …z 41. sesji Rady Miejskiej 2021-12-23 Uchwalono budżet na rok 2022. RELACJA Z 41. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH W dniu 23.12.2021 r. odbyła się 41. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA […] nazwa spółki Wodociągi Niepołomice na Infrastruktura Niepołomice. PYTANIA RADNYCH Radna Agata Zawadzka zapytała o komunikację miejską ze wschodnią częścią gminy. Odpowiedź Burmistrza: Będzie 10 kursów na trasie Chobot-Wola Zabierzowska…
7. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2022-09-08 …Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2022-09-08 Rozpoczęły się naprawy dróg gminnych. W dniu 8 września 2022 r. odbyła się 47. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Sesja rozpoczęła się od sprawozdań […] Burmistrz przypomniał, że jest to oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej i gmina ma możliwość weryfikacji oświadczenia. Straż Miejska ma zaplanowanych na ten rok przeprowadzenie 400 kontroli palenisk. Po 15 latach na emeryturę przeszła pani […] w czasie planu skrócenia trasy autobusu linii 211. Odpowiedź burmistrza: Przekażę wniosek pracownikowi zajmującemu się komunikacją. Proszę również, aby uwagi dotyczące skrócenia trasy mieszkańcy zgłaszali na adres: komunikacja@niepolomice.eu. Radny…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników