Wyniki wyszukiwania dla tagu: tereny zielone

Uchwały

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 7 z dnia
2019-05-09
Uchwała nr 65/2019 — Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, 2 typ Rozwój terenów zielonych. …Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, 2 typ Rozwój terenów zielonych. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Utworzenie nowych terenów miejskiej […] Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, 2 typ Rozwój terenów zielonych. 65/2019 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Utworzenie nowych terenów […] Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, 2 typ Rozwój terenów zielonych. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni
tereny zielone
2. Sesja nr nr 37 z dnia
2021-09-04
Uchwała nr XXXVII/447/21 — w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Niepołomicach …nadania nazwy parkowi miejskiemu w Niepołomicach w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Niepołomicach 18 3 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 57. sesji Rady Miejskiej 2023-04-27 …r. zatrzymano złodzieja paliwa ze stacji (18 zarzutów), zatrzymano nieletniego seryjnego podpalacza (4 podpalenia na terenie Woli Batorskiej). Zatrzymano również osobę, która notorycznie uszkadzała samochody (w tym radiow […] m2, m.in. restauracje McDonald’s i KFC. Gmina pozyskała 121 tys. na zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kruczej. Dofinansowanie uzyskał projekt budowy boiska (II etap rozbudowy Błoń). Z programu Maluch+ dofinansowana…
2. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 … Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 Radni…
3. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …w Podłężu przeprowadził przetarg, w którym została złożona oferta, jest więc szansa na uporządkowanie tego terenu. W dniu 09.01 o godz. 16:00 odbędzie się kolejna sesja, podczas której omawiana będzie […] po piekarni na Piekarnię Sztuki. Projekty w realizacji to budowa boisk przy gimnazjum (2,1 mln), nasadzenia zieleni na osiedlu Zagrody. Z powodu braku środków nie jest realizowany remont Rynku oraz zagospodarowanie budynku […] kryterium dochodowe. Uchwałę Uchwałę dotyczącą zamiany nieruchomości gruntowej w Suchorabie na działkę na Podgrabiu. Zamiana umożliwi zagospodarowanie terenu przy szkole w Suchorabie (poszerzenie dojazdu do szkoły, budowę chodnika i parkingu).   Relację z sesji można…
4. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …tys. zł). Ogłoszony został przetarg na oświetlenie stadionu MKS Puszcza (1,8 mln) i przetarg na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w centrum Suchoraby (263 tys. zł). Złożony został wniosek o dofinansowanie budowy obwodnicy Podłęża […] W trzecim, obecnie trwającym przetargu zmienione zostały warunki - m.in. będzie mniejsza liczba worków na odpady zielone, a odbiór odpadów wielkogabarytowych prowadzony będzie 2 a nie 4 razy w…
5. Relacja z 13. sesji Rady Miejskiej 2019-11-28 …rzu oraz 16 grudnia godz. 18:00 w Inspiro. Z przesłanej do urzędu dokumentacji wynika, że na terenie gminy jest do wyburzenia 11 domów. 👉 Pytania radnych do burmistrza: - Radny Krzysztof Sondel zaproponował, żeby […] odpady. Przewodniczący Marek Ciastoń poinformował, że wzrost tonażu wynika głównie z odbioru odpadów zielonych. Radny Adam Suślik zwrócił uwagę, że aby osiągnąć większą ściągalność opłat, konieczne jest zwiększenie…
6. Relacja z 29. sesji Rady Miejskiej 2021-04-22 …podpisywana jest na 10 lat. Zwróciła uwagę, że gmina co roku płaci wysokie koszty najmu terenów pod parkingi. Odpowiedź burmistrza: Umowa wieloletnia gwarantuje nam, że koszt dzierżawy zwiększy się jedynie o […] ankietowanych), - problemy z komunikacją, stan dróg, - brak chodników, - brak urządzonych terenów zielonych, - niewystarczający dostęp do usług medycznych. REGULAMIN PROGRAMU STOP SMOG Zrezygnowano z wymogu pobierania faktur potwierdzających zużycie…
7. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2021-10-07 …opiekę nad dziećmi do 3 lat. W stopniu wystarczającym zaspakajają potrzeby mieszkańców. Wychowanie przedszkolne Na terenie gminy są 4 publiczne przedszkola, to zbyt mało. Niemniej jednak w porozumieniu z przedszkolami prywatnymi, gmina jest […] tys. zł. Zmiany w zasadach odbioru: - Wprowadzony zostanie limit na odbiór odpadów zielonych – 6 worków na odbiór. Odpady zielone będą odbierane przez cały rok…
8. Relacja z 40. sesji Rady Miejskiej 2021-11-25 …mocy której gmina zapłaci 2,1 mln zł. 👉 Gmina przygotowała pozew wobec PKP za użytkowanie terenu w Staniątkach na kwotę 21,5 mln zł. Pozew nie został jeszcze złożony, trwają rozmowy w sprawie […] to wymienić 260-270 urządzeń grzewczych. 👉 Jest gigantyczny problem z projektem na fotowoltaikę. Liderem projektu jest LGD Zielony Pierścień Tarnowa, bierze w nim udział 31 gmin. W gminie Niepołomice jest 329 zgłoszeń na instalacje fotowoltaiczne […] odpadów zielonych – 6 worków/dom jednorodzinny, 25 worków/wspólnota mieszkaniowa. Limity dotyczą jednego odbioru. Bez limitu jest odbiór odpadów zielonych na PSZOK…
9. Relacja z 52. sesji Rady Miejskiej 2022-12-29 … Relacja z 52. sesji Rady Miejskiej 2022-12-29 Budżet…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników