Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 216
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 54/15 — Zmiana uchwały Nr XL/575/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. mapa zmian 19 0 0 2 0 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 58/15 — Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. …XXVIII/391/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie […] odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 19 0 0 2 0 opłaty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty środowisko
3. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 59/15 — Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …w Niepołomicach z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej […] budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
budżet finanse nieruchomości
4. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 417/17 — Wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. …sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Wyrażenie zgody na oddanie […] do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Uchwała Nr XXIX/417/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] sprawie: wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Wyrażenie zgody na oddanie…
nieruchomości
5. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 39/15 — Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice. …VI/39/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice […] nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 40/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. …dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej […] nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 41/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. …dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 42/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. …dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 43/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. …dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia […] i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia […] września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 425/17 — Wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 364 o pow. 0,04 ha położonej w Ochmanowie) …w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr […] w Ochmanowie) Wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr […] w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr…
nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 19
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 55. sesji Rady Miejskiej 2023-03-09 …zł – dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej ze środków zewnętrznych, 3 mln zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych, 473 tys. zł – pomoc obywatelom Ukrainy, 269 tys. zł…
2. Relacja z 57. sesji Rady Miejskiej 2023-04-27 …ul. Akacjowej w Niepołomicach, 0,8 mln zł wpływy z opłaty planistycznej, 2 mln zł wpływy z nieruchomości od osób prawnych, 218 tys. zł dotacja na potrzeby edukacji obywateli Ukrainy. Największe zmiany…
3. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …w z pomocy społecznej przyznanych osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Uchwałę Uchwałę dotyczącą zamiany nieruchomości gruntowej w Suchorabie na działkę na Podgrabiu. Zamiana umożliwi zagospodarowanie terenu przy szkole w Suchorabie (poszerzenie…
4. 31. sesja Rady Miejskiej 2017-05-29 …przedłużenia umów o dzierżawę działek w Chobocie, Zabierzowie Bocheńskim i Niepołomicach, - nabycia przez gminę nieruchomości gruntowych (przy ul. Komandosów i na osiedlu Suszówka w Niepołomicach oraz w Podłężu…
5. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …Finansowej. Największe zmiany dotyczyły dochodów z podatków (400 tys. zwiększenie na podatku od nieruchomości od osób prawnych, 210 tys. zł zwiększenie na podatku od nieruchomości od os […] w za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wskazanie z imienia i nazwiska sołtysów). 6. Zgoda na nabycie nieruchomości na osiedlu Boryczów (końcówka ul. Wrzosowej) . 7. Zgoda na nabycie nieruchomości
6. Relacja z 55. sesji Rady Miejskiej 2022-03-09 …zł – dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej ze środków zewnętrznych, 3 mln zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych, 473 tys. zł – pomoc obywatelom Ukrainy, 269 tys. zł…
7. Relacja z 62. sesji Rady Miejskiej 2023-08-10 …rkę elektroodpadów w zamkniętych pojemnikach, w celu uszczelnienia systemu należy objąć nim również nieruchomości niezamieszkałe. Główny wniosek z przeprowadzonej analizy: zasadne jest przejęcie odbioru i transportu odpad…
8. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …w w gminie Niepołomice ( https://mamprawowiedziec.pl/file/27347 ); (b) zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w trybie nieodpłatnego przekazania ( https://mamprawowiedziec.pl/file/27348 ); (c…
9. 36. sesja Rady Miejskiej 2017-10-19 …Projekt polega na dofinansowaniu mieszkańcom gminy montażu ogniw fotowoltaicznych (60% kosztów). 4. Nabycia od PKP nieruchomości w związku z budową parkingu Park & Ride w Podłężu. 5. Aneksowania porozumienia pomiędzy gminą, wojew…
10. Relacja z 28. sesji Rady Miejskiej 2021-03-11 …chorych jest 6 osób. Pracownicy wydziałów: Edukacji, Inwestycji oraz Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości pracują zdalnie. Przygotowywany jest projekt budowy chodnika przy ul. Wielickiej między myjnią a mostem, realizacja - prawdopodobnie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników