Wyniki wyszukiwania dla tagu: sąd

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 60/15 — Uchwała w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. …Nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. Uchwała w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi […] skargi prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych sąd
prawo sąd skargi
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 411/17 — Powołanie zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych kadencji 2016-2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. …powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Powołanie zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego […] i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. 411/17 Uchwała Nr XXIX/411/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych kadencji 2016-2019 do […] Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Powołanie zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych kadencji 2016-2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. 20 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i…
bezpieczeństwo
3. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 423/17 — Wybór ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. …Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Wybór ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w […] 423/17 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Wybór ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym…
prawo
4. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 47/15 — Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. …Nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady…
skargi
5. Sesja nr nr 39 z dnia
2021-10-07
Uchwała nr XXXIX/480/21 — w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. …XXXIX/480/21 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. 19 1 1 skargi…
skargi
6. Sesja nr nr 44 z dnia
2022-05-12
Uchwała nr XLIV/592/22 — przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. …XLIV/592/22 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. 20 1 skargi…
skargi
7. Sesja nr nr 45 z dnia
2022-06-14
Uchwała nr XLV/623/22 — w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. …XLV/623/22 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. 21 sąd skargi…
sąd skargi
8. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XVLII/649/22 — w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. …XVLII/649/22 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. 18 2 skargi…
skargi
9. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XVLII/650/22 — w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. …XVLII/650/22 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. 18 2 skargi…
skargi
10. Sesja nr nr 56 z dnia
2023-03-30
Uchwała nr LVI/751/23 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. …LVI/751/23 w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej…
skargi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 57. sesji Rady Miejskiej 2023-04-27 …W 2022 r. Straż Miejska nałożyła 182 mandaty karne, skierowała 18 wniosków o ukaranie do sądu. Na terenie gminy jest 11 Ochotniczych Straży Pożarnych. Działa w nich 548 strażaków, w tym…
2. Relacja z 43. sesji Rady Miejskiej 2022-04-07 …lat. Przeprowadzonych zostało 1700 kontroli palenisk domowych, nałożono 65 mandatów, 3 sprawy skierowane zostały do sądu. Pobrano 60 próbek do badania laboratoryjnego, z czego w 29 przypadkach potwierdzono spalanie odpad […] innych produktów. Przyjęto, że okres ten może zostać wydłużony. 👉 Burmistrz poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarządzenie nadzorcze uchylające mandat Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Ciastonia. ############################## Przedstawiona powyżej relacja nie jest pełnym…
3. Relacja z 19. sesji Rady Miejskiej 2020-06-18 …Rady Miejskiej.   Sesja została zwołana w sprawie jednej uchwały – wyrażenia zgody na rozpatrzenie przez Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej wniesionej przez prokuratora okręgowego od wyroku II SA/Kr1588/17 Wojewódzkiego […] Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2018r. Skarga prokuratora okręgowego dotyczyła uchwały podjętej przez Radę Miejską w 2012 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy. Zdaniem […] Miejska podjęła uchwałę niezgodnie z prawem. Prokurator wniósł o unieważnienie uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Skarga prokuratora nie dotyczyła kwestii merytorycznych (np. wysokości stawek), a kwestii proceduralnych. Prokurator uznał, że…
4. Relacja z 18. sesji Rady Miejskiej — cz.3 2020-06-02 …nad budżetem; - w wyniku bezczynności przewodniczącego budżet gminy zapłacił karę 700 zł wymierzonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. 👉 Przewodniczący Marek Ciastoń wyjaśnił czym spowodowana była kara i zadeklarował pokrycie kosztów, jeżeli popełnił…
5. Relacja z 25. sesji Rady Miejskiej 2020-12-30 …ma w Niepołomicach partyjnego namiestnika, to nikt nie ma interesu przeciągania tej sprawy. Następnie burmistrz przedstawił wyrok Sądu Rejonowego w Wieliczce z 2010 r., z którego wynika, że Waldemar Juszczyński został uznany za…
6. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2021-10-07 …Rady Miejskiej. Burmistrz poprosił o dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej. Skarga dotyczy odmowy wynajęcia przez Burmistrza części Rynku na sprzedaż fajerwerk…
7. Relacja z 36. sesji Rady Miejskiej 2021-08-24 …Miejskiej Pana Marka Ciastonia. Radni podjęli uchwałę o wniesieniu skargi na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Więcej informacji można przeczytać tutaj: https://dziennikpolski24.pl/niepolomice.../ar/c1-15771756 Od września zapłacimy więcej za wodę i ścieki…
8. Relacja z 40. sesji Rady Miejskiej 2021-11-25 …cel 50% dofinansowania z budżetu województwa. 👉 Likwidator Fundacji Zamek Królewski złożył wniosek do sądu o ugodę z gminą na kwotę 4 mln zł. Burmistrz podpisał ugodę, na mocy której…
9. Relacja z 44. sesji Rady Miejskiej 2022-05-12 …nie wszystkim członkom OSP. 👉 Podjęto uchwałę w sprawie przekazania skargi na Radę Miejską do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Uchwała dotyczyła podjęcia przez Radę uchwały nr XLII/546/22, ustanawiającej pomnik przyrody. ................................................................................................... Relacja jest elementem projektu…
10. Relacja z 35. sesji Rady Miejskiej 2021-07-15 …uchwałę o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Ciastonia. Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. Wpłynęły dwie skargi dotyczące zakazu sprzedaży fajerwerków […] z kim zawiera umowy i mógł taką decyzję podjąć. Skargę tę rozpatrzy Wojewódzki Sąd Administracyjny. Uchwałę o przekazaniu skargi do WSA podjęto jednogłośnie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników