Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 56/15 — Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. …XXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice […] odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady porządek
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 26/369 — Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. …dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie […] gminy Niepołomice. porządek 19 0 0 0 porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek
3. Sesja nr nr 13 z dnia
2019-11-28
Uchwała nr XIII/172/2019 — Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/609/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. …XLIV/609/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/609/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z […] dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
4. Sesja nr nr 40 z dnia
2021-11-23
Uchwała nr XL/489/21 — w sprawie : zmiany uchwały Nr XLIV/609/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. …XLIV/609/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. w sprawie : zmiany uchwały Nr XLIV/609/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. 17 4 porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 58. sesji Rady Miejskiej 2023-05-11 …nie mogą się odnieść do pytań i zarzutów, jest to więc wobec nich nie w porządku. Głos zabrał przedstawiciel rodziców. Powiedział, że ideą szkoły społecznej jest to, że część społeczności powierza…
2. Relacja z 56. sesji Rady Miejskiej 2023-03-30 …na zapoznanie się z petycją i podjęcie decyzji, radni postanowili zdjąć podjęcie uchwały w sprawie petycji z porządku obrad. Kolejny punkt sesji dotyczył petycji wniesionej przez radnych klubu PiS i radnych niezależnych. Radni wnioskowali o […] Komisji Gospodarki, radny Adam Suślik. Na wniosek burmistrza Romana Ptaka uchwała w sprawie petycji została zdjęta z porządku obrad. Radni przyjęli „Oświadczenie w sprawie roli i znaczenia osoby św. Jana Pawła II dla Miasta…
3. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …do burmistrza. W dniu 31.05.2017 r. miała miejsce 31. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przed częścią związaną z głosowaniem nad projektami uchwał, burmistrz zdaje relację z prac urzędu pomiędzy sesjami…
4. Relacja z 40. sesji Rady Miejskiej 2018-01-29 …r. miała miejsce 40. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. W sesji nie uczestniczył Burmistrz, z porządku wykreślone więc zostało sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. Wykreślony został również punkt dotyczący zniesienia formy […] głosie nieważnym wybrana została do pracy w Komisji.      Wszystkie pozostałe uchwały przewidziane w porządku obrad sesji ( http://wiadomosci.niepolomice.eu/o…/sesja-rady-miejskiej-10/ ) zostały przyjęte, w większości jednogłośnie. Paweł Pawłowski…
5. Relacja z 42. sesji Rady Miejskiej 2022-02-24 …asystowanie podczas wizyty, pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, utrzymaniu porządku w domu, zapewnienie seniorom „opasek bezpieczeństwa”. „Korpus Wsparcia Seniorów Gminy Niepołomice na…
6. Relacja z 11. sesji Rady Miejskiej 2019-10-11 …www.youtube.com/watch?v=XPDeO66th2Q . od godziny 2;49. A teraz relacja:  W sesji nie uczestniczył Burmistrz, dlatego z porządku obrad usunięto punkt dotyczący sprawozdania Burmistrza z prac między sesjami.  Przed przystąpieniem do obrad, radny Waldemar Juszczyński zgłosił […] który mógłby odpowiedzieć na pytania Radnych, Przewodniczący Marek Ciastoń zaproponował zdjęcie uchwały z porządku obrad. Wniosek został odrzucony głosami radnych Klubu Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice. Anna Front zwr […] m.in. negatywnie wpływa na wizerunek miasta. Zaproponował, że w umowach należy zawrzeć zapisy obligujące do dbania o porządek przez firmy przy kontenerach.  Kolejna część sesji dotyczyła petycji, skarg i wniosków składanych przez mieszkańc…
7. Relacja z 18. sesji Rady Miejskiej — cz.1 2020-05-28 …głosowania sesja została przerwana do dnia 1 czerwca do godziny 17:15. Żadna z uchwał przewidzianych w porządku obrad nie podlegała głosowaniu. Paweł Pawłowski…
8. Relacja z 25. sesji Rady Miejskiej 2020-12-30 …o zrezygnowanie z nadmiarowego zbierania danych osobowych w postaci PESEL. Burmistrz zawnioskował o usunięcie projektu uchwały z porządku obrad i weryfikację pod kątem uwagi zgłoszonej przez radną Annę Front. Podjęto uchwałę w sprawie odpłatności za…
9. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2021-10-07 …W dniu 7.10.2021 r. odbyła się 39. Sesja Rady Miejskiej. Burmistrz poprosił o dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej. Skarga dotyczy odmowy…
10. Relacja z 40. sesji Rady Miejskiej 2021-11-25 …w wielorodzinnych nie mogą skorzystać z ulgi na kompostowanie. Wynika to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Za dom jednorodzinny uznaje się dom w którym są maksymalnie dwa lokale mieszkalne…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników