Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 34
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 28 z dnia
2017-02-06
Uchwała nr 388/17 — Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe …Nr XXVIII/388/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i […] Nr XXVIII/388/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i […] gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice, na okres od dnia 1 września…
szkoły
2. Sesja nr nr 3 z dnia
2014-12-15
Uchwała nr 9/14 — Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach”. …Miejskiej w Niepołomicach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie: udzielenia nieoprocentowanej pożyczki dla stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach” . Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego…
finanse
3. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 28/16 — Określenie kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. …składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. Określenie kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz […] składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. 28/16 21 przedszkola…
przedszkola
4. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 390/17 — Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. …Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe. 390/17 UCHWAŁA NR […] XXIX/390/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego […] ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 18 3 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 391/17 — Zmiana uchwały Nr XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Niepołomice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. …Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Niepołomice oraz trybu […] Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Niepołomice oraz trybu […] Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Niepołomice oraz trybu…
przedszkola szkoły
6. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 392/17 — Założenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach. …Projekt uchwały w sprawie założenia publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach. Założenie publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach. 392/17 Uchwała Nr XXIX/392/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca […] r. w sprawie: założenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach. Założenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach. 19 1 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 424/17 — Zapewnienia ogólnodostępności i nieodpłatności infrastruktury rekreacyjnej planowanej do realizacji w ramach projektów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. …na lata 2014- 2020. 20 projekty unijne dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dzieci projekty unijne szkoły
8. Sesja nr 31 z dnia
2017-05-31
Projekt uchwały nr 438 — Sposób finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy”. …Projekt uchwały w sprawie sposobu finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy”. Sposób finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy […] budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
budżet szkoły
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 107/15 — Przyjęcie programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek”. …czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek”. Przyjęcie programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek”. 21 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
10. Sesja nr nr 5 z dnia
2019-02-26
Uchwała nr 31/2019 — Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 23. …31/2019 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 23. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza […] Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 23. 31/2019 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 23. Uchwała […] w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 23. statut zmiany statutu gminy szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
statut szkoły
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 30
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …odbiór śmieci. Pytania do Burmistrza: Radna Anna Front – czy odzyskany został VAT od budowy szkoły na Jazach? Odpowiedź: Nie, wystąpiliśmyo interpretację do Izby Skarbowej, sprawa jest w trakcie wyjaśniania. Radna Agata Zawadzka […] letni cykl nauki, w ciągu kilku lat zacznie się w niej robić ciasno. Jaka jest perspektywa rozbudowy szkoły w związku z reformą edukacji? Odpowiedź:Mamy ustaloną kolejkę inwestycji szkolnych – szkoła w Zakrzowie, w Woli […] ciągu 2-3 lat, raczej końcówka kadencji. Radny Wojciech Ciastoń – Kiedy rozpocznie się budowa szkoły w Zakrzowie? Odpowiedź: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pana pytanie. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na…
2. Relacja z 4. sesji Rady Miejskiej 2019-01-09 …miesiąc. Radny Stanisław Lebiest zapytał, czy gmina jest przygotowana na podwyżki dla nauczycieli oraz jak zostaną zabezpieczone szkoły w przypadku strajku nauczycieli. Burmistrz odpowiedział, że żaden z dyrektorów nie sygnalizował, że nauczyciele planują…
3. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …radni zadają pytania. Poniżej przedstawiam relację z tej części sesji. Sprawozdanie burmistrza: - został rozstrzygnięty przetarg na remont szkoły podstawowej, podpisano umowę o wartości 3,3 mln zł, zaraz po zakończeniu roku szkolnego zaczną się prace […] budowlanego, - w trakcie jest 5 postępowań przetargowych, 3 dotyczą realizacji "Cyfrowych Niepołomic", wyposażenia wnętrz w szkole na Jazach, odbioru odpadów komunalnych - przyspieszenia nabrały prace przy szkole na Jazach, pracuje tam obecnie […] robotników, od przyszłego tygodnia wchodzą fliziarze, przygotowywane są miejsca parkingowe, jest szansa, że szkoła będzie gotowa na 4 września, - rozpoczęły się prace przy przebudowa drogi dojazdowej do szkoły na Jazach, - rozpoczęła się budowa…
4. 31. sesja Rady Miejskiej 2017-05-29 …jest m.in. podjęcie  uchwał w sprawie:  - sposobu finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy”. -  emisji obligacji komunalnych, -  przedłużenia umów o…
5. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …firmy, które uczestniczyły w postępowaniu. Zakończyły się remonty w Podłężu i w Podgrabiu, remont w szkole na ul. Szkolnej potrwa jeszcze kilka dni. Klasy O-III uczą się w bibliotece, w LAS, zamku […] kary ściągnięte od firmy PROINVEST - 200 tys. zł za prace, których nie wykonała firma przy szkole na Jazach. Zwiększenia na wydatkach: modernizacja dróg gminnych - 400 tys. zł, zakup domu na Boryczowie […] meble dostosowane do RODO).Modernizacja SP w Zakrzowie - 145 tys., Modernizacja SP w Podgrabiu - 150 tys., odwodnienie szkoły na Jazach 140 tys. zł (wydatek sfinansowany z kar od firmy PROINVEST). 2. Przekazania 25 000 zł…
6. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …została również zrobiona melioracja. Część mieszkańców nie może dojechać z ulicy Słonecznej do szkoły. Odnosząc się do wypowiedzi radnego burmistrz stwierdził, że zaistniała sytuacja to skutek rosnącej liczby mieszkańców…
7. 36. sesja Rady Miejskiej 2017-10-19 …lepszy udział w edukacji przedszkolnej" (128 tys. zł). Zwiększenie wydatków związane jest z budową szkoły na Jazach ( 3,5 mln zł). 2. Zaciągnięcia przez gminę kredytu w wysokości 5 mln zł na…
8. Relacja z 28. sesji Rady Miejskiej 2021-03-11 …zostało m.in. zadanie dotyczące klasztoru pt. Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego. Projekt polega na przebudowie historycznego budynku tzw. Nowej szkoły i adaptacji na muzeum klasztorne z biblioteką i z salą wielofunkcyjną dla działalności kulturalnej i edukacyjnej. Dodano […] zostały tendencyjnie, a dokument to stek bzdur. Zwróciła uwagę, że w Suchorabie oprócz szkoły nie ma żadnej infrastruktury społecznej oprócz szkoły. W Suchorabie, Zagórzu, Zakrzowcu, Zakrzowie brakuje […] chodników przy drogach do szkoły. Burmistrz Roman Ptak odparł, że całej gminy nie można było objąć programem. W Zakrzowie z pieniędzy gminnych rozbudowana została szkoła podstawowa oraz wybudowany chodnik. Referujący uchwałę Wojciech Biernat…
9. Relacja z 7. sesji Rady Miejskiej 2019-05-30 …przetarg na przebudowę Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego, koszt prac 11,4 mln zł. - Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę szkoły w Zakrzowie, koszt prac 4,4 mln zł. Termin realizacji: 30.05.2020 r. - Podpisano umowę na przebudowę boiska…
10. Relacja z 5. sesji Rady Miejskiej 2019-03-03 …odbyła się 5. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Przedmiotem obrad były dwie uchwały – uchwała dotycząca przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego   oraz uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników