Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 41
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 28 z dnia
2017-02-06
Uchwała nr 388/17 — Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe …Nr XXVIII/388/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i […] Nr XXVIII/388/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i […] gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice, na okres od dnia 1 września…
szkoły
2. Sesja nr nr 3 z dnia
2014-12-15
Uchwała nr 9/14 — Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach”. …Miejskiej w Niepołomicach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie: udzielenia nieoprocentowanej pożyczki dla stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach” . Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego…
finanse
3. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 28/16 — Określenie kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. …składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. Określenie kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz […] składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. 28/16 21 przedszkola…
przedszkola
4. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 390/17 — Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. …Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe. 390/17 UCHWAŁA NR […] XXIX/390/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego […] ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 18 3 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 391/17 — Zmiana uchwały Nr XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Niepołomice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. …Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Niepołomice oraz trybu […] Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Niepołomice oraz trybu […] Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Niepołomice oraz trybu…
przedszkola szkoły
6. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 392/17 — Założenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach. …Projekt uchwały w sprawie założenia publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach. Założenie publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach. 392/17 Uchwała Nr XXIX/392/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca […] r. w sprawie: założenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach. Założenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach. 19 1 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 424/17 — Zapewnienia ogólnodostępności i nieodpłatności infrastruktury rekreacyjnej planowanej do realizacji w ramach projektów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. …planowanej do realizacji w ramach projektów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 20 szkoły podstawowe, gimnazja, licea dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza projekty unijne…
dzieci projekty unijne szkoły
8. Sesja nr 31 z dnia
2017-05-31
Projekt uchwały nr 438 — Sposób finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy”. …Projekt uchwały w sprawie sposobu finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy”. Sposób finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy […] budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
budżet szkoły
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 107/15 — Przyjęcie programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek”. …czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek”. Przyjęcie programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek”. 21 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
10. Sesja nr nr 5 z dnia
2019-02-26
Uchwała nr 31/2019 — Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 23. …31/2019 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 23. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza […] Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 23. 31/2019 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 23. Uchwała […] w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 23. statut zmiany statutu gminy szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
statut szkoły
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 37
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 59. sesji Rady Miejskiej 2023-05-25 …mln zł. Deficyt: 29 mln zł; Nadania nazwy drogi bocznej od ul. Mokrej - ul. Masztowa. Założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Niepołomicach. Burmistrz poinformował, że odbyły się spotkania z nauczycielami, rodzicami oraz przedstawicielami stowarzyszenia prowadzącego […] szkołę społeczną. Większość pracowników szkoły nie planuje zmiany pracy, z wyjątkiem jednego pracownika administracyjnego oraz dwójki nauczycieli. Dofinansowania szczepień przeciwko zarażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Za przyjęciem uchwały zagłosowali wszyscy radni […] wybieraniu patrona SP nr 4 rozważyć osobę porucznika Józefa Czumy, który w pobliżu szkoły mieszkał. ................................................................................................... Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy…
2. Relacja z 57. sesji Rady Miejskiej 2023-04-27 …w Staniątkach, dojazd na boisko i odcinek w okolicy Domu Kultury w Słomirogu, 100 m w okolicy szkoły w Woli Batorskiej, 500 m ul. Sportowa i 200 m ul. Jasna, 50 m ul. Błonie w […] Za miesiąc planowane jest kolejne spotkanie w tej sprawie. Do Burmistrza wpłynęło pismo z wnioskiem o przekształcenie szkoły na Jazach w szkołę publiczną. W dniu 9 maja odbędzie się spotkanie z Radą Rodziców […] Od jakiegoś czasu są dysproporcje w wynagrodzeniach nauczycieli szkoły społecznej na Jazach w stosunku do wynagrodzeń nauczycieli w placówkach publicznych. Przekształcenie wymaga zgody Kuratorium i powinno być zgłoszone najpóźniej w lutym…
3. Relacja z 58. sesji Rady Miejskiej 2023-05-11 …r. odbyła się 58. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Dotyczyła funkcjonowania szkoły podstawowej na osiedlu Jazy w Niepołomicach. Burmistrz Roman Ptak przypomniał, że spotkanie związane jest z wnioskiem o […] przekształcenie szkoły społecznej na Jazach w szkołę publiczną. Wniosek taki złożyła Rada Rodziców i części nauczyli ze szkoły.Burmistrz poinformował, że Wiesław Bobowski, Dyrektor Wydziału Edukacji UMiG spotkał się z panią kurator Barbarą […] Nowak. Propozycja przekształcenia szkoły spotkała się z pozytywną reakcją ze strony kuratorium, wyrażona została zgoda na utworzenie szkoły publicznej na Jazach od września 2023 r. Gmina wystosuje oficjalne pismo do kuratorium w tej sprawie. Odbyło…
4. Relacja z 56. sesji Rady Miejskiej 2023-03-30 …o placówkach, na rzecz których osoby nieletnie mogą wykonywać prace społeczne (są to szkoły i przedszkola). PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY W SPRAWIE: Udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim dotacji 40 tys…
5. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …odbiór śmieci. Pytania do Burmistrza: Radna Anna Front – czy odzyskany został VAT od budowy szkoły na Jazach? Odpowiedź: Nie, wystąpiliśmyo interpretację do Izby Skarbowej, sprawa jest w trakcie wyjaśniania. Radna Agata Zawadzka […] letni cykl nauki, w ciągu kilku lat zacznie się w niej robić ciasno. Jaka jest perspektywa rozbudowy szkoły w związku z reformą edukacji? Odpowiedź:Mamy ustaloną kolejkę inwestycji szkolnych – szkoła w Zakrzowie, w Woli […] ciągu 2-3 lat, raczej końcówka kadencji. Radny Wojciech Ciastoń – Kiedy rozpocznie się budowa szkoły w Zakrzowie? Odpowiedź: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pana pytanie. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na…
6. Relacja z 4. sesji Rady Miejskiej 2019-01-09 …miesiąc. Radny Stanisław Lebiest zapytał, czy gmina jest przygotowana na podwyżki dla nauczycieli oraz jak zostaną zabezpieczone szkoły w przypadku strajku nauczycieli. Burmistrz odpowiedział, że żaden z dyrektorów nie sygnalizował, że nauczyciele planują…
7. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …radni zadają pytania. Poniżej przedstawiam relację z tej części sesji. Sprawozdanie burmistrza: - został rozstrzygnięty przetarg na remont szkoły podstawowej, podpisano umowę o wartości 3,3 mln zł, zaraz po zakończeniu roku szkolnego zaczną się prace […] budowlanego, - w trakcie jest 5 postępowań przetargowych, 3 dotyczą realizacji "Cyfrowych Niepołomic", wyposażenia wnętrz w szkole na Jazach, odbioru odpadów komunalnych - przyspieszenia nabrały prace przy szkole na Jazach, pracuje tam obecnie […] robotników, od przyszłego tygodnia wchodzą fliziarze, przygotowywane są miejsca parkingowe, jest szansa, że szkoła będzie gotowa na 4 września, - rozpoczęły się prace przy przebudowa drogi dojazdowej do szkoły na Jazach, - rozpoczęła się budowa…
8. 31. sesja Rady Miejskiej 2017-05-29 …jest m.in. podjęcie  uchwał w sprawie:  - sposobu finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy”. -  emisji obligacji komunalnych, -  przedłużenia umów o…
9. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …firmy, które uczestniczyły w postępowaniu. Zakończyły się remonty w Podłężu i w Podgrabiu, remont w szkole na ul. Szkolnej potrwa jeszcze kilka dni. Klasy O-III uczą się w bibliotece, w LAS, zamku […] kary ściągnięte od firmy PROINVEST - 200 tys. zł za prace, których nie wykonała firma przy szkole na Jazach. Zwiększenia na wydatkach: modernizacja dróg gminnych - 400 tys. zł, zakup domu na Boryczowie […] meble dostosowane do RODO).Modernizacja SP w Zakrzowie - 145 tys., Modernizacja SP w Podgrabiu - 150 tys., odwodnienie szkoły na Jazach 140 tys. zł (wydatek sfinansowany z kar od firmy PROINVEST). 2. Przekazania 25 000 zł…
10. Relacja z 61. sesji Rady Miejskiej 2023-06-29 …przy ul. Kusocińskiego. Zmniejszono o 1,5 mln zł dotację dla stowarzyszenia, które dotychczas prowadziło szkołę na osiedlu Jazy, kwota przesunięta została na pozostałe wydatki w dziale oświaty. Nadania nazwy ulicy na osiedlu…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników